Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Negocjacje na sprzedaż autobusu Renault

 • Ulica: Stoszowice 97
 • Miejscowość: Stoszowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 57-213
 • Opublikowano: 4 września 2017 09:44
Negocjacje na sprzedaż autobusu Renault

Opis

OGŁOSZENIE
o negocjacjach cenowych na sprzedaż środka trwałego

 

Wójt Gminy Stoszowice ogłasza II negocjacje cenowe na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Stoszowice, składającego się z pojazdu: autobus szkolny o nr rej. DZA 2L33.

Dane identyfikacyjne:

 • Marka i model: RENAULT FR1
 • Nr identyfikacyjny (VIN): VF6SFR11200013218
 • Rok produkcji: 1996
 • Okres eksploatacji pojazdu: (96/04/02-16/09/15) 200 mies.
 • Kolor powłoki lakierowej: biały 1-warstwowy akrylowy
 • Masa całkowita: 18800 kg
 • Rodzaj autobusu: dalekobieżny 4 drzwiowy 59 osobowy
 • Liczba miejsc siedzących: 59
 • Liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 3/ 6×2/ manualna
 • Rozstaw osi przedni/ tylny : 5500 mm/ 6600 mm
 • Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
 • Pojemność/moc silnika: 9834 cm3/ 223kW (303KM)
 • Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
 • Liczba cylindrów/układ cylindrów: 6/ rzędowy
 • OC ważne do dnia: 30.08.2018 r. (opłacona I rata)
 1. Pojazd można oglądać na placu Spółki Wodociągi Srebnogórskie Sp. z o.o. Budzów 178D w dni powszednie (poniedziałek – piątek), w godzinach od 8:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Osoba do kontaktu: Mariusz Kowalski tel. 74/8164562.

 1. Negocjacje cenowe odbędą się w dniu 13 września 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice, 57-213 Stoszowice 97, pokój nr 11 (sala posiedzeń).
 1. Cena wywoławcza ruchomości – autobusu wynosi 12.000,00 zł. netto (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
 2. Do ustalonej ceny sprzedaży ruchomości w drodze negocjacji doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.
 3. W negocjacjach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, osobiście lub przez pełnomocnika.
 1. Osoba prawna powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną tylko uczestnicy, którzy złożą pisemne zgłoszenie udziału w negocjacjach cenowych w terminie do dnia 11 września 2017 roku (włącznie).
 1. Uczestnicy przystępujący do negocjacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w negocjacjach osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 1. Przystępujący do negocjacji oświadczają tym samym, że zapoznali się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń do stanu technicznego pojazdu.
 1. Negocjacje są ważne, chociażby zakwalifikowano do negocjacji tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o negocjacjach.
 1. Po przeprowadzeniu ustnej części negocjacji cenowej komisja przetargowa ustala nabywcę ruchomości, którym zostaje osoba, która podczas ustnej części negocjacji zaoferowała najwyższą cenę, jednak nie niższą od ceny wywoławczej, powiększoną o wartość minimalnego postąpienia, które wynosi 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych).
 1. Negocjacje kończą się wynikiem negatywnym w sytuacji, w której żaden z uczestników nie zaoferował ceny, o której mowa w pkt.11 lub uczestnicy negocjacji nie posiadali wymaganych dokumentów.
 1. Cena nabycia ruchomości wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo w terminie 6 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Termin podpisania umowy sprzedaży w dniu negocjacji
 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę całej ceny nabycia ruchomości.
 1. Dodatkowych informacji o ruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 11B, lub pod numerem telefonu 74/8164511.

                                                                                                                   WÓJT  GMINY

                                                                                                                   Paweł Gancarz

 

Stoszowice, dnia 24.08.2017 r.

 

 

ID Komunikatu: 57959ad11ee90442

Brak Tagów

133 liczba wyświetleń, 3 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

 • Brak kategorii