Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Negocjacje na sprzedaż autobusu IVECO

 • Ulica: Stoszowice 97
 • Miejscowość: Stoszowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 57-213
 • Opublikowano: 31 maja 2017 10:16
Negocjacje na sprzedaż autobusu IVECO

Opis

 

OGŁOSZENIE
o negocjacjach cenowych na sprzedaż środka trwałego

Wójt Gminy Stoszowice ogłasza negocjacje cenowe na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Stoszowice, składającego się z pojazdu: autobus szkolny o nr rej. DZA 6L22.

Dane identyfikacyjne:

 • Marka i model: IVECO A59-12 Turbo Daily 6,0t
 • Nr identyfikacyjny (VIN):DZA011140006
 • Rok produkcji: 2000
 • Okres eksploatacji pojazdu: (00/01/28-16/09/15) 200 mies.
 • Kolor powłoki lakierowej: biały 1-warstwowy akrylowy
 • Masa całkowita: 6000 kg
 • Rodzaj autobusu: podmiejski 3 drzwiowy 20 osobowy
 • Liczba miejsc siedzących: 20
 • Liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2/ 4×2/ manualna
 • Rozstaw osi : 3600 mm
 • Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
 • Pojemność/moc silnika: 2798 cm3/90kW (122KM)
 • Doładowanie: turbosp. z chłodn. powietrza
 • Liczba cylindrów/układ cylindrów: 4/ rzędowy
 • OC ważne do dnia: 31.08.2017 r. (opłacona I rata)

Cena wywoławcza ruchomości – autobusu wynosi 10.000,00 zł. netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Do ustalonej ceny sprzedaży ruchomości w drodze negocjacji doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.

 1. Pojazd można oglądać na placu Spółki Wodociągi Srebnogórskie Sp. z o.o. Budzów 178D w dni powszednie (poniedziałek – piątek), w godzinach od 8:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  Osoba do kontaktu: Mariusz Kowalski tel. 74 8164562.
 1. Negocjacje cenowe odbędą się w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice, 57-213 Stoszowice 97, pokój nr 11 (sala posiedzeń).
 1. W negocjacjach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, osobiście lub przez pełnomocnika.
 1. Osoba prawa powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną tylko uczestnicy, którzy złożą pisemne zgłoszenie udziału w negocjacjach cenowych w terminie do dnia 16 czerwca 2017 roku (włącznie).
 1. Uczestnicy przystępujący do negocjacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w negocjacjach osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 1. Przystępujący do negocjacji oświadczają tym samym, że zapoznali się ze stanem faktycznym przedmiotu do sprzedaży oraz, że nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń do stanu technicznego pojazdu.
 1. Negocjacje są ważne, bez względu na liczbę uczestników w negocjacjach.
 1. Po przeprowadzeniu ustnej części negocjacji cenowej komisja przetargowa ustala nabywcę ruchomości, którym zostaje osoba, która podczas ustnej części negocjacji zaoferowała najwyższą cenę, jednak nie niższą niż kwota 10.000,00 zł. netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 1. Negocjacje kończą się wynikiem negatywnym w sytuacji, w której żaden z uczestników nie zaoferował ceny, o której mowa w pkt. 9 lub uczestnicy negocjacji nie posiadali wymaganych dokumentów.
 1. Cena nabycia ruchomości wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Termin podpisania umowy sprzedaży w dniu negocjacji.
 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę całej ceny nabycia ruchomości.
 1. Dodatkowych informacji o ruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 11B, lub pod numerem telefonu 74/8164511.

                                                                                                             WÓJT GMINY

                                                                                                            Paweł Gancarz

Stoszowice, dnia 31 maja 2017 r.

 

 

ID Komunikatu: 424592e8937cfc0e

Brak Tagów

250 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

 • Brak kategorii