Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

 • Ulica: ul. Piastowska 1
 • Miejscowość: Dzierżoniów
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 58-200
 • Opublikowano: 11 października 2017 13:50
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

Opis

OGŁOSZENIE 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) spełnia jeden z poniższych warunków:

– ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

-ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 5- letnią praktykę w księgowości.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na podobnym stanowisku lub na stanowisku samodzielnej księgowej,

2) znajomość prawa z zakresu finansów, rachunkowości, zamówień publicznych, ZUS-u i podatków,

3) obsługa komputera i znajomość programów Kadry, Płace, Płatnik, GUS,

4) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, systematyczność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy, dyspozycyjność,

5) doświadczenie zawodowe w administracji spółek handlowych.

 

 1. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy – pełny etat,

2) miejsce pracy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dzierżoniowie,

3) początek zatrudnienia – 02 stycznia 2018r.,

4) pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego

1) prowadzenie rachunkowości jednostki,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) rozliczenie wypłat wynagrodzeń, składek ZUS, podatku, list płac i innych kwot,

4) sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,

5) sporządzanie sprawozdawczości,

6) sporządzanie projektu rocznego planu,

7) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

8) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

9) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

10) prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz sporządzanie miesięcznej deklaracji podatku od towaru i usług VAT,

11) sporządzanie bilansu zakładu.

 

 1. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) CV i list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,

4) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym,

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

1) Dokumenty należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, w godz. 7.30-15.30, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dzierżoniowie ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2017 r. (do godz. 15: 00). Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

2) Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP ZGK oraz tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

ID Komunikatu: 85559de13130548b

Brak Tagów

447 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

 • Brak kategorii