Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Nabór na stanowisko Sekretarka – UG Stoszowice

 • Ulica: Stoszowice 97
 • Miejscowość: Stoszowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 57-213
 • Opublikowano: 12 stycznia 2017 09:56
Nabór na stanowisko Sekretarka – UG Stoszowice

Opis

I N F O R M AC J A

Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na stanowisko – Sekretarka w Urzędzie Gminy Stoszowice

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie (mile widziane wyższe);
 • co najmniej 2 letni staż pracy;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz ustaw z nim związanych; znajomość przepisów prawa w szczególności przepisów z zakresu zadań gminy (ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej) ;
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • biegła znajomość obsługi komputera.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu;

2) prowadzenie ewidencji korespondencji;

3) zamieszczanie informacji publicznej w BIP i na stronach internetowych gminy;

4) sporządzanie czystopisów pism pochodzących od Wójta, Sekretarza oraz ich powielanie;

5) przyjmowanie i nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej;

6) obsługa programu związanego z elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie, zgodnie z zakresem czynności;

7) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu oraz czuwanie nad ich terminowym i rzeczowym załatwieniem;

8) prowadzenie prenumeraty czasopism i dzienników urzędowych;

9) prowadzenie rejestru podróży służbowych;

10) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznej, ewidencji wystąpień pokontrolnych;

11) prowadzenie rejestru zarządzeń, porozumień, umów, zleceń zawieranych przez Wójta;

12) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;

13) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski;

14) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne, środki czystości oraz ich ewidencjonowanie;

15) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych;

16) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami;

17) przygotowanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta;

18) utrzymywanie urządzeń i sprzętu informatycznego i elektronicznego w Urzędzie w pełnej sprawności technicznej poprzez zlecanie konserwacji i napraw;

19) dbałość o estetykę pomieszczeń kancelarii i gabinetu Wójta;

20) organizowanie kontaktów interesantów z wójtem bądź kierowanie ich do właściwych referatów;

21) opracowanie projektów umów pozostających w związku z zakresem czynności;

22) przygotowanie projektów uchwał  i zarządzeń pozostających w związku  z zakresem czynności;

23) odpowiedzialność za środki trwałe i nietrwałe pozostające pod jej opieką;

24) wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy Stoszowice i bezpośredniego przełożonego.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać na adres:

Urząd Gminy Stoszowice ,

Stoszowice 97

57-213 Stoszowice w terminie do dnia 18.01.2017 roku

 

 

ID Komunikatu: 880587743f29d1fc

Brak Tagów

778 liczba wyświetleń, 5 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

 • Brak kategorii