Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Nabór na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym

 • Ulica: ul. Piastowska 1
 • Miejscowość: Dzierżoniów
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 58-200
 • Opublikowano: 8 czerwca 2018 10:27
Nabór na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym

Opis

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW

OGŁASZA

NABÓR W RAMACH UMOWY O ZASTĘPSTWO

NA STANOWISKO

  REFERENTA DS. GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM  

w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy w Dzierżoniowie

 1. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

 

 

 1. Zakres obowiązków:
 2. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazewnictwa i numerów porządkowych nieruchomości:
 • przygotowanie dokumentacji do oznaczenia numerami porządkowymi budynków;
 • przygotowanie dokumentacji do nadania nazw ulic na terenie gminy;
 • przekazywanie informacji o nadaniu i zmianach nazw ulic, zmianach numeracji porządkowej  do Urzędu Statystycznego.
 1. Przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości rolnych, niezabudowanych i zabudowanych,
 1. Prowadzenie spraw  użytkowania wieczystego gruntu.
 2. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej spraw zamiany, nabywania i przejmowania gruntów.
 3. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym w użytkowanie, trwały zarząd i użyczenie.
 4. Sprawy związane z komunalizacją mienia.
 5. Przygotowanie dokumentacji do przetargu na wykonanie prac geodezyjno-                          -kartograficznych i wycen nieruchomości.
 6. Opracowywanie sprawozdań, w tym sprawozdań statystycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz informacji dotyczącej prywatyzacji i przekształceń własnościowych.
 7. Wyjazdy w teren w sprawach : okazania granic działek i związanych z gospodarką nieruchomościami.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Obywatelstwo polskie
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. Wykształcenie – wyższe.
 6. Minimum roczny staż pracy w administracji publicznej.
 7. Znajomość przepisów ustaw:  o gospodarce nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego czy ustawy o samorządzie gminnym.

 

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 2. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych / ksero, fax i itp./,
 3. Umiejętność obsługi systemu informatycznego el-Dok oraz poczty elektronicznej.
 4. Dyspozycyjność.
 5. Prawo jazdy (kat.B)

 

 1. Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek  7,30-15,30; wtorek 7,30-16,00 a w piątek 7,30-15,00.
 4. Praca ma charakter administracyjno-biurowy.
 5. Umowa o pracę na czas zastępstwa.
 6. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dzierżoniowie.

 

 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dzierżoniowie w miesiącu maju 2018r, wynosił  mniej niż 6%.

 

 

 1. Oferty winny zawierać:
 • list motywacyjny,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikację, kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na danym stanowisku,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 922) informujemy, że administratorem danych jest Gmina Dzierżoniów ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 1666 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 902 z późn.zm.). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

Oferty z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym ”  należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów , ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów

do 22 czerwca 2018r, do godz. 14,00.

     

 

 

 

 

 

 

 

ID Komunikatu: 9105b1a4bab7990a

Brak Tagów

506 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

 • Brak kategorii