Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Informacja Burmistrza Kłodzka – Dunikowskiego 1/I m. 2

  • Ulica: ul. Chrobrego 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 11 września 2017 06:19
Informacja Burmistrza Kłodzka – Dunikowskiego 1/I m. 2

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

o II przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku, ul. Xawerego Dunikowskiego 1/I m. 2 o powierzchni 25 m² wraz z udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu i częściach wspólnych budynku wynoszącym 1/100 cz. na działce oznaczonej geodezyjnie nr 27/1 (AM-3), obręb Centrum,  dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę oznaczoną nr SW1K/00037922/6

Lokal mieszkalny położony na parterze w budynku dwuklatkowym o 11 kondygnacjach naziemnych, znajdujący się w zabudowie wolnostojącej. Składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz centralne ogrzewanie. Instalacja ciepłej wody użytkowej zasilana z piecyka gazowego typu junkers. Ogólny stan techniczny lokalu i standard wyposażenia dostateczny. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka – nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem B 1 MW/U i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi podstawowe nieuciążliwe związane z obsługą ludności.

 

Termin I przetargu – 07.08.2017 r.

 

WARUNKI PRZETARGU:

CENA WYWOŁAWCZA LOKALU – 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). W tym:

- lokalu – 51 376 zł (co stanowi 98,8% ceny wywoławczej)

- gruntu – 624 zł (co stanowi 1,2 % ceny wywoławczej)

 

Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste do dnia 29.06.2103r.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% wartości gruntu plus podatek VAT 23%.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 1% wartości gruntu plus podatek VAT 23% i płatne są do 31 marca każdego roku przez okres użytkowanie wieczystego.

 

Minimalne postąpienie przetargowe – 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 5 200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych) na rachunek Urzędu Miasta W Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 11.10.2017 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – II przetarg lokal mieszkalny ul. Dunikowskiego 1/I m. 2” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

Przetarg odbędzie się dnia 18.10.2017 r. o godz. 11.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

 

Ogłoszenie o rokowaniach opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Irmina Balawajder

ID Komunikatu: 21359b28a934ffd8

Brak Tagów

109 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii