Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

I Rokowania – ul. Okrzei 20 – BM Kłodzko

  • Ulica: ul. Chrobrego 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 11 września 2017 06:23
I Rokowania – ul. Okrzei 20 – BM Kłodzko

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza I rokowania

 

na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 96,25m² położonego w Kłodzku w budynku przy ul. Stefana Okrzei 20 na działce oznaczonej geodezyjnie nr 42/2, AM-2, obręb Centrum o powierzchni 680 m², dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi księgę wieczystą – SW1K/00047253/8.

Lokal użytkowy położony na parterze budynku składający się z pięciu pomieszczeń, WC, pomieszczenia socjalnego i korytarza. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Stan techniczny średni. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu i częściach wspólnych budynku wynosi 846/10000 cz.

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka – nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem A18MW/U i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi.

Termin I przetargu: 21.11.2016  r., termin II przetargu: 20.04.2017 r., termin III przetargu: 07.08.2017 r.

 

CENA WYWOŁAWCZA LOKALU – 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). W tym:

- lokalu – 213 180,00 zł (co stanowi 96,9% ceny wywoławczej)

- gruntu – 6 820,00 zł (co stanowi 3,1% ceny wywoławczej)

 

Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków, wobec czego ustalona w przetargu cena lokalu zostanie obniżona o 50%.

 

Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste do dnia 10.03.2103r.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% wartości gruntu plus podatek VAT 23%.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 3% wartości gruntu plus podatek VAT 23% i płatne są do 31 marca każdego roku przez okres użytkowanie wieczystego.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w pieniądzu w wysokości 22 000,00  zł  (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  11.10.2017 r. W tytule przelewu należy podać: „zaliczka, I rokowania, Kłodzko, ul. Okrzei 20” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazany rachunek bankowy.

 

Rokowania odbędą się dnia  18.10.2017 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miasta  w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 128.

 

Pisemne zgłoszenia należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, Kłodzko, w Biurze Obsługi Ludności (pokój 101) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „I Rokowania – Kłodzko, ul. Okrzei 20”  najpóźniej do dnia 12.10.2017 r.

 

Dodatkowych informacji dotyczących rokowaniach udzielają pracownicy Wydziału Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

 

Ogłoszenie o rokowaniach opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

 

 

 

 

 

 

ID Komunikatu: 70759b28b7c52513

Brak Tagów

96 liczba wyświetleń, 2 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii