Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

28.11.2017r. – Licytacja nieruchomości w Bielawie

  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Opublikowano: 14 listopada 2017 11:10
28.11.2017r. – Licytacja nieruchomości w Bielawie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że dnia 28-11-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

 pierwsza licytacja

 lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w 2265/10000 we wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych kw nr 26112, położonego: ul. Wodna 3/2, 58-260 Bielawa, obręb: 0002-Południe, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00045362/4, własność dłużnika. Lokal usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego, wybudowanego w 1885 roku. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 35,24m2, składający się z pokoju o pow. 19,94m2, kuchni o pow. 11,00m2, łazienki z WC o pow. 4,30m2. Właściciel w ramach udziału w nieruchomości wspólnej korzysta z dwóch komórek lokatorskich usytuowanych w przyziemiu (o pow. 19,47m2) oraz na poddaszu budynku (o pow. 4,83m2). Instalacje wewnętrzne: elektryczna światła, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie piecowe – kominek. Budynek, w którym znajduje się lokal, posadowiony jest na działce gruntu nr 137/3, która wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy znajduje się w „obszarze usług centrotwórczych”.
Suma oszacowania wynosi 39 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 775,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 970,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl i www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

ID Komunikatu: 6865a0a983aabab3

Brak Tagów

564 liczba wyświetleń, 23 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii