Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

23.11.2017r. – licytacja nieruchomości w Jaźwinie

  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Opublikowano: 14 listopada 2017 11:03
23.11.2017r. – licytacja nieruchomości w Jaźwinie

Opis

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że dnia 23-11-2017r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości gruntowej, działki nr 1545/4, o pow. 0,3002 ha (3002m2), położonej w obrębie 01 – Jaźwina, gmina Łagiewniki, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00044689/5, własność dłużnika. W dziale I-SP księgi wieczystej wpis prawa związanego z własnością: bezpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1545/4, polegająca na prawie przechodu i przejazdu oraz poprowadzenia mediów przez działkę nr 1545/5 (objętą kw SW1D/00044690/5) wzdłuż granicy z działką nr 865/2.
Kształt działki korzystny – zbliżony do czworoboku, o dość płaskiej rzeźbie terenu, z lekkim nachyleniem
w kierunku południowo – wschodnim. Dostępność komunikacyjna słaba, droga dojazdowa nieutwardzona, z drogi asfaltowej Jaźwina – Boleścin przez drogę gruntową nr 1371, następnie przez drogę nr 1370 oraz działkę nr 1545/5, wzdłuż granicy z dz. nr 865/2. Działka przeznaczona na cele rolne z możliwością zabudowy zagrodowej, nieogrodzona, położona w sąsiedztwie działek rolnych. Teren działki słabo zagospodarowany, w całości porośnięty trawą i chwastami, w części podmokły. Nieruchomość nie jest wyposażona w przyłącza infrastruktury technicznej. Według ewidencji gruntów działka stanowi „łąki trwałe” (ŁIII). W MPZP Gminy Łagiewniki działka oznaczona symbolem 25.2RM – tereny rolne z możliwością zabudowy. Działka położona na terenie otuliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego i w strefie ochrony zabytków archeologicznych.
Suma oszacowania wynosi 35 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 550,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy
w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl i www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

ID Komunikatu: 1335a0a950aa3283

Brak Tagów

322 liczba wyświetleń, 4 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii