Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

17.10.2017r. -Licytacja nieruchomości w Bielawie

  • Ulica: Os. XXV-lecia PRL
  • Miejscowość: Bielawa
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Opublikowano: 5 października 2017 10:39
17.10.2017r. -Licytacja nieruchomości w Bielawie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że dnia 17-10-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się

 pierwsza licytacja

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 58-260 Bielawa, Os. XXV-Lecia PRL 27/9, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie (Adres spółdzielni: 58-260 Bielawa, Os. Włókniarzy 1), dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, przysługującego dłużniczce. Lokal mieszkalny, o powierzchni 33,90m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Lokal posiada dostęp do balkonu. Wejście do lokalu z klatki schodowej na II piętrze budynku. Lokal w poniżej średnim stanie technicznym, o średniej funkcjonalności oraz o niskim standardzie wykończenia. Uprawniona korzysta z piwnicy. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, grzewczą, gazową, domofonową. Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt wielolokalowy (20 lokali mieszkalnych), jednoklatkowy, pięciu kondygnacjach nadziemnych, w całości podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, wybudowany w latach 1975-1980. Budynek jest posadowiony na działce nr 119/9, która wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa znajduje się na terenie o przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej o średniej intensywności.
Suma oszacowania wynosi 70 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 060,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl i www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

Oglądanie nieruchomości wyznaczono na dzień 13.10.2017r, godz. 10:30

ID Komunikatu: 47259d5dac67fe02

Brak Tagów

568 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii