Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

13.03.2018 r. Licytacja nieruchomości w Bielawie

  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Opublikowano: 1 marca 2018 10:38
13.03.2018 r. Licytacja nieruchomości w Bielawie

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2018r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51, w sali 202, odbędzie się

pierwsza licytacja

udziału w wysokości 1/5 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny z udziałem 1837/10000 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu (objęty KW SW1D/00010057/9), położonej: 58-260 Bielawa, ul. Kwiatowa 1/2, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00032525/1. Lokal mieszkalny o powierzchni 92,53m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni i przedpokoju. Położony na parterze budynku dwupiętrowego. Do lokalu przynależy piwnica. Mieszkanie jest w nie najlepszym stanie technicznym i wizualnym, elementy wykończeniowe i stolarka otworowa są mocno zużyte. Lokal o niskim standardzie, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną i elektryczną, instalacja gazowa jest nieczynna i pozbawiona licznika, ogrzewanie piecami kaflowymi i kuchnią kaflową. Budynek, w którym mieści się lokal, to obiekt dwupiętrowy w dobrym stanie technicznym, wybudowany w 1920 roku. Budynek jest posadowiony przy jednej z głównych ulic miasta, na działce nr 1114, o pow. 259m2, w obrębie Północ, która wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa jest położona na terenie zabudowy usługowej i mieszkaniowej (U/MS). Wartość rynkowa całej nieruchomości określona została przez biegłego na kwotę: 164 000,00zł.
Suma oszacowania udziału wynosi 32 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 24 600,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 280,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 95270007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl, www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

ID Komunikatu: 5015a96a3e628e36

Brak Tagów

685 liczba wyświetleń, 3 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Informacje o autorze ogłoszenia.

  • Dodane przez: komornik
  • Użytkownik od: 19 lutego 2013

Inne ogłoszenia użytkownika: komornik

Latest items listed by komornik »

Inne Informacje

  • Brak kategorii