Infromacja Burmistzra Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie nr 211/2024

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 10 lipca, 2024

Ilość wizyt: 93

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

  • Zarządzeniem Nr 211/2024 z dnia 09 lipca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Śrem w granicach działki nr 38.

 

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 09.07.2024 roku do  dnia 30.07.2024 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się w/w  nieruchomość.