Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie Nr 78/2024

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 21 maja, 2024

Ilość wizyt: 103

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami, w terminie od 21.05.2024 r. do 20.06.2024 r.:

– Zarządzenie Nr 78/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka, dot.: dz. 17/3, o. Sobótka, pow. 0,0040 ha.