Wykazy nieruchomości do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 15 maja, 2024

Ilość wizyt: 108

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 93/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 14 maja 2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 692/1 AM 3 o powierzchni 0,0574 ha.

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 94/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 14 maja 2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Radkowie oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/1 AM 3 o powierzchni 0,0244 ha.

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 95/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 14 maja 2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ratnie Górnym oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 247 AM 1 o powierzchni 0,0156 ha.

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 96/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 14 maja 2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Dolnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 389/11 AM 3 o powierzchni 0,3132 ha.