Informacja Starosty Kłodzkiego o wywieszeniu wykazu przeznaczonej do oddania w użyczenie- Stronie Śląskie dz. nr 746 o pow. 0,2834 ha

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 1

Data Publikacji: 14 maja, 2024

Ilość wizyt: 134

Dokumenty do pobrania:

GN.6850.2.2024.GN3

 

Informacja Starosty Kłodzkiego

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U2023.344 t.j.) Starosta Kłodzki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 13 maja 2024. r. do dnia 2 czerwca 2024 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Miasta Stronie Śląskie w  obrębie Stronie Śląskie, ozn. geodez. jako  dz. nr 746 o pow. 0,2834 ha uregulowanej w księdze wieczystej nr SW1K/00086487/2, przeznaczonej do oddania  w użyczenie na czas oznaczony do lat 3.