Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych terenie Gminy Pieszyce – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-240

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 16 lutego, 2024

Ilość wizyt: 390

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 5/2024 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

 

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1 250/7

250/8

250/9

250/10 250/11 250/12 250/13 250/14 250/15 250/16 250/17 250/18 250/19 250/20 250/21 250/22 250/23 250/24 250/25 250/26 250/27  250/28

 

 Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce obręb Środkowe

Opis:

Działki gruntu niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę szeregową

Zapisane  w ewidencji gruntów jako klasoużytek: RIIIB, RV

Dostęp dla poszczególnych działek do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną. Inwestor we własnym zakresie wykona zjazd z ulicy Obywatelskiej. Działki porośnięte roślinnością trawiastą i zakrzewieniami.

0.1158

0.0095

0.0333

0.0266

0.0266

0.0266

0.0266

0.0266

0.0266

0.0266

0.0266

0.0489

0.0561

0.0266

0.0266

0.0266

0.0266

0.0266

0.0266

0.0266

0.0333

0.0106

 

MN.14 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna(1)

4-KDW – teren drogi wewnętrznej(1)

1.500.000,-(2)

 

150.000,-

 

1000

 

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 24.10.2023, II – 6.02.2024 r.

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                        Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia   10 kwietnia 2024 r.

W tytule przelewu należy podać: „wadium działki 250/7… ” oraz wskazać wszystkich uczestników przetargu (osoby/podmioty niewskazane w tytule przelewu nie zostaną uznane za uczestnika przetargu, a co za tym idzie nie zostaną dopuszczone do udziału w nim)

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 

 

Pieszyce,  14 lutego 2024 r.