Przetarg na sprzedaż działki nr 335 w Bratoszowie – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-240

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 16 lutego, 2024

Ilość wizyt: 255

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 6/2024 O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

 

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1 335

KW SW1D/ 00046455/0

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Wieś Bratoszów obręb Bratoszów na granicy z centralną częścią miasta Pieszyce

OPIS:

niezabudowana działka gruntu, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej  2877D do niedawna wykorzystywana rolniczo

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIVa, R IVb, ŁIV

1.8320 1-PU – Tereny zabudowy produkcyjnej i zabudowy usługowej(1)

 

850.000,-(2) 85.000,- 1100

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 24.10.2023, II – 6.02.2024.

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                        Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 10 kwietnia 2024 r.

W tytule przelewu należy podać: „wadium działka 335 Bratoszów” oraz wskazać wszystkich uczestników przetargu (osoby/podmioty niewskazane w tytule przelewu nie zostaną uznane za uczestnika przetargu, a co za tym idzie nie zostaną dopuszczone do udziału w nim)

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 

 

Pieszyce,  14 lutego 2024 r.