Przetarg na sprzedaż działki nr 808/4 Starczówek – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 19 września, 2023

Ilość wizyt: 60

Dokumenty do pobrania:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

 

            Burmistrz Ziębic organizuje w dniu 24 października 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w Ziębicach  przy  ul.  Przemysłowej  nr  10, 57-220 Ziębice –  pok. nr 02

II PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starczówku, stanowiącej działkę oznaczoną nr 808/4 obręb 0025 Starczówek /AM-1/ jednostka rejestrowa G235 o pow. 8,5404 ha – KW SW1Z/00043960/1.

Zgodnie z danymi z rejestru gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich opisana jest jako PsIV – 2,0094 ha i Lzr-PsIV – 6,5310 ha. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice określa działkę jako teren oznaczony symbolem R – teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę sposobu użytkowania terenu. Cena wywoławcza wynosi 149.000,00 zł, wadium wynosi 14.900,00 zł. Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 12 października 2023r.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie udostępnione na stronie BIP Gminy Ziębice. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, tel.748163852.

 

                                                                                              Burmistrz Ziębic

                                                                                              Mariusz Szpilarewicz