Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowych – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 19 września, 2023

Ilość wizyt: 51

Dokumenty do pobrania:

                                                                      

Gmina Ziębice
Przemysłowa 10
57-220 Ziębic

                                                                                                                              Ziębice, 19.09.2023 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 19 września 2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie

– Pomianów Dolny, działka nr 636/3 o pow. 3,3276 ha – przetarg ograniczony

Biernacice, działka nr 274/4 o pow. 0,2128 ha – przetarg nieograniczony

Biernacice, działka nr 274/3 o pow. 0,1065 ha – przetarg nieograniczony

– Czerńczyce, działka nr 77/8 o pow. 0,7381 ha – przetarg nieograniczony

Kalinowice Górne, działka nr 72 o pow. 0,1564 ha – przetarg nieograniczony

Nowina, działka nr 120/2 o pow. 0,7392 ha – przetarg nieograniczony

– Starczówek, działka nr 808/4 o pow. 8,5404 haprzetarg ograniczony

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w trybie przetargu.

 

 

                                                                                                                            Burmistrz Ziębic

                                                                                                                                             Mariusz Szpilarewicz