Wykaz lokalu mieszkalnego do sprzedaży przy ul. Złotostockiej 2 – UM Kamieniec Ząbkowicki

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 17 marca, 2023

Ilość wizyt: 66

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

  • Zarządzeniem Nr 68/2023 z dnia 16 marca 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 2/3.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 16.03.2023 roku do  dnia 06.04.2023 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.