Wykazy nieruchomości do zbycia – zarządzenia nr 80/2023 i 81/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 16 marca, 2023

Ilość wizyt: 52

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 80/2023 i 81/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 15 marca 2023r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą kolejno gminnych nieruchomości lokalowych nr 2 i 3 usytuowanych w budynku zlokalizowanym pod adresem ul. Wiejska 7 w Wambierzycach. Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 16 marca 2023r. do dnia 6 kwietnia 2023r.