Wykazy nieruchomości do dzierżawy – Zarządzenia Nr: 102/B/2023, 103/B/2023, 104/B/2023, 105/B/2023, 106/B/2023, 107/B/2023, 108/B/2023, 109/B/2023, 110/B/2023 Burmistrza  Strzegomia

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 16 marca, 2023

Ilość wizyt: 141

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r.,  poz. 344)   informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:

–  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem Nr: 102/B/2023, 103/B/2023, 104/B/2023, 105/B/2023, 106/B/2023, 107/B/2023, 108/B/2023, 109/B/2023, 110/B/2023, Burmistrza  Strzegomia  z dnia  8 marca 2023 roku.