WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – Sienice 3 lokal mieszkalny nr 4

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Łagiewniki

Kod pocztowy:

58-210

Ulica:

ul. Jedności Narodowej 21

Data Publikacji: 10 marca, 2023

Ilość wizyt: 185

Dokumenty do pobrania:

Sienice lokal nr 4