Wykaz nieruchomości do sprzedaży – zarządzenie nr 52/2023 UMiG Sobótka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 09 marca, 2023

Ilość wizyt: 87

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem, w terminie od 09.03.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.:

Zarządzenie Nr 52/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 07 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

– dz. nr 112/3 AM-1, o. Olbrachtowice, o pow. 0,0153 ha, KW nr WR1K/00094556/7
– dz. nr 30/2, AM-3, o. Górka,  o pow. 0,0040 ha, KW nr WR1K/002402397/8
– dz. nr 52/4, AM-13, o. Sobótka,  o pow. 0,0470 ha, KW nr WR1K/00243907/3
– dz. nr 469/1, AM-1, o. Księginice Małe,  o pow. 0,0137 ha, KW nr WR1K/00095713/3