Wykaz nieruchomości do sprzedaży, działka nr 195/2 Służejów – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 08 marca, 2023

Ilość wizyt: 133

Dokumenty do pobrania:

Gmina Ziębice
Przemysłowa 10
57-220 Ziębic

                                                                                                                               Ziębice, 08.03.2023 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 8 marca 2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszony został wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Służejowie oznaczonej jako działka 195/2 o pow. 1.9503 ha. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Ziębic

                                                                                                                      Mariusz Szpilarewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Katarzyna Bednarz-Banach