Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę działki nr 290/1 Wadochowice – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 07 marca, 2023

Ilość wizyt: 81

Dokumenty do pobrania:

                                                                      

Gmina Ziębice
Przemysłowa 10
57-220 Ziębic

                                                                                                                              Ziębice, 07.03.2023 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 07 marca 2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wadochowicach oznaczonej jako działka o nr 290/1 o pow. 1,7183 ha. Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Ziębic

                                                                                                          Mariusz Szpilarewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Karolina Czyszczoń