Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

ul. Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 07 marca, 2023

Ilość wizyt: 152

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3”

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/386971/budowa-parkingu-na-posesji-przedszkola-miejskiego-nr-3

Zamówienie publiczne, komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz dostęp do dokumentacji postępowania odbywają się za pośrednictwem Platformy zakupowej eB2B MIASTA ŚWIDNICY pod adresem https://umswidnica.eb2b.com.pl/

Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy możliwy jest również z oficjalnej strony Miasta Świdnicy w „ŚWIDNICKI NIEZBĘDNIK” – „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE eB2B”.

OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU