Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż działek nr 440/17, 440/18, 440/19, 440/20, 440/21 Ziębice – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 06 marca, 2023

Ilość wizyt: 96

Dokumenty do pobrania:

                                                                      

Gmina Ziębice
Przemysłowa 10
57-220 Ziębic

                                                                                                                               Ziębice, 03.03.2023 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 03 marca 2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ziębicach oznaczonej jako działki o nr: 440/17 o pow. 0,0940 ha, 440/18 o pow. 0,1035 ha, 440/19 o pow. 0,0880 ha, 440/20 o pow. 0,1019 ha, 440/21 o pow. 0,0900 ha przy ul. Polnej, obręb Zachód. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

                                                                                                          Zastępca Burmistrza Ziębic

                                                                                                          Małgorzata Wołczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Karolina Czyszczoń