Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż działek nr 498/47, 498/48, 498/49 w Ziębicach – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 02 marca, 2023

Ilość wizyt: 106

Dokumenty do pobrania:

                                                                   

Gmina Ziębice
Przemysłowa 10
57-220 Ziębic

                                                                                                                              Ziębice, 02.03.2023 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 02 marca 2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ziębicach oznaczonych jako działki o nr: 498/47 o pow. 0,0600 ha przy ul. I.Paderewskiego 6, obręb Wschód, 498/48 o pow. 0,0600 ha przy ul. I.Paderewskiego 4, obręb Wschód, 498/49 o pow. 0,0600 ha przy ul. I.Paderewskiego 2, obręb Wschód Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Ziębic

                                                                                                                      Mariusz Szpilarewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Karolina Czyszczoń