Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie nr 53/2023

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 02 marca, 2023

Ilość wizyt: 124

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

  • Zarządzeniem Nr 53/2023 z dnia 01 marca 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 325/3.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 01.03.2023 roku do  dnia 22.03.2023 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.