Wykaz nieruchomości do zbycia w drodze darowizny – Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 1

Data Publikacji: 27 lutego, 2023

Ilość wizyt: 234

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Zarząd Powiatu Kłodzkiego

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 27.02.2023r. do dnia 20.03.2023r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłodzkiego położonej  w miejscowości Szalejów Dolny oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 57/4, AM-1 o pow. 0,36 ha oraz nr 57/6, AM-1 o pow. 0,09 ha objętych księgą wieczystą nr SW1K/00099093/7, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego.

Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: nie dotyczy na podstawie art. 34 ust. 8 powołanej wyżej ustawy

 

 

  1. 6822.2.2022.GN 5