Wykaz nieruchomości do sprzedaży, dz. nr 4/5, (AM-1) Bystrzyca Kłodzka – Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 1

Data Publikacji: 23 lutego, 2023

Ilość wizyt: 115

Dokumenty do pobrania:

Zarząd Powiatu Kłodzkiego

informuje, że

 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 na okres od dnia  23.02.2023r.  do dnia 15.03.2023r. został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Kłodzkiego przeznaczonej do zbycia – nieruchomość niezabudowana, położona w Bystrzycy Kłodzkiej  w okolicy ul. Floriańskiej,  ozn. geodezyjnie jako dz. nr 4/5, (AM-1), obręb 0004 Niedźwiedna o pow. 347 m²  oraz dz. nr 4/9, (AM-1), obręb 0004 Niedźwiedna o powierzchni 2608 m².  Nieruchomość wpisana jest w księdze wieczystej SW1K/00062119/8.

Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1899) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GN.6840.2.1.2019.GN6

Sporządziła: Ilona Siudak