Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie Nr 36/2023

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 09 lutego, 2023

Ilość wizyt: 155

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami, w terminie od 09.02.2023 r. do dnia 23.03.2022 r.:

Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży:

– dz. nr 146/3 AM-1, o. Stary Zamek, o pow. 0,0916 ha, KW nr WR1K/00130129/0 wraz z udziałem w wysokości 1/7 w dz. nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek, o pow. 0,0657, KW nr WR1K/00130129/0,

– dz. nr 146/4 AM-1, o. Stary Zamek, o pow. 0,0924 ha, KW nr WR1K/00130129/0, wraz z udziałem w wysokości 1/7 w dz. nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek, o pow. 0,0657, KW nr WR1K/00130129/0,

– dz. nr 146/5 AM-1, o. Stary Zamek, o pow. 0,0909 ha, KW nr WR1K/00130129/0, wraz z udziałem w wysokości 1/7 w dz. nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek, o pow. 0,0657, KW nr WR1K/00130129/0,

– dz. nr 146/6 AM-1, o. Stary Zamek, o pow. 0,0957 ha, KW nr WR1K/00130129/0, wraz z udziałem w wysokości 1/7 w dz. nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek, o pow. 0,0657, KW nr WR1K/00130129/0,

– dz. nr 146/7 AM-1, o. Stary Zamek, o pow. 0,0910 ha, KW nr WR1K/00130129/0, wraz z udziałem w wysokości 1/7 w dz. nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek, o pow. 0,0657, KW nr WR1K/00130129/0,

– dz. nr 146/8 AM-1, o. Stary Zamek, o pow. 0,1179 ha, KW nr WR1K/00130129/0, wraz z udziałem w wysokości 1/7 w dz. nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek, o pow. 0,0657, KW nr WR1K/00130129/0,

– dz. nr 146/9 AM-1, o. Stary Zamek, o pow. 0,1130 ha, KW nr WR1K/00130129/0, wraz z udziałem w wysokości 1/7 w dz. nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek, o pow. 0,0657, KW nr WR1K/00130129/0.