Informacja Wójta Gminy Kłodzko – Wykaz nr 3/2023

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 8A

Data Publikacji: 07 lutego, 2023

Ilość wizyt: 167

Dokumenty do pobrania:

Informacja Wójta Gmina Kłodzko

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kłodzko przy ul. Okrzei 8a, w terminie od  07.02.2023 r. do dnia 28.03.2023 r. został wywieszony wykaz:

Wykaz nr 3/2023– nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia działka nr 28/2 położona w Podtyniu. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dz. nr 28/1.