Wykaz nieruchomości do zbycia – Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 06 lutego, 2023

Ilość wizyt: 390

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 3 lutego 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Radkowie oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 137/2 AM12 o powierzchni 0,2766 ha.