Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 24 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 124

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA

BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 24 stycznia 2023r.

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 24 stycznia 2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na:

sprzedaż w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego

– lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul.Garbarskiej 5 w Ziębicach

 

Burmistrz Ziębic

                                                                    Mariusz Szpilarewicz

Sporządziła: Marta Grzebielec