Wykazy nieruchomości do dzierżawy – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 20 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 144

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 19.01.2023 r.

Burmistrz Ziębic
Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

Informacja

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 19 stycznia  br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 zostało wywieszone ogłoszenie – wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pomianowie Dolnym , gmina Ziębice oznaczonej jako działka nr 117/2 (o powierzchni ogólnej 0,4445 ha), w Raczycach oznaczonej jako działka 12/4 (o powierzchni ogólnej 0,2200 ha), w Raczycach oznaczonej jako działka 208 (o powierzchni ogólnej 0,4000 ha ha), w Starczówku oznaczonej jako działka 293/5 (o powierzchni ogólnej 0,3900 ha), w Starczówku oznaczonej jako działka 555/2 (o powierzchni ogólnej 0,3800 ha.), w Witostowicach oznaczonej jako działka 8/2 (o powierzchni ogólnej 0,8954 ha.)

 

 

                                                                                                                                                                      Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 7 tutejszego Urzędu lub pod numerem telefonu: 74 816 38 52