Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie Nr 14/2023

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 19 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 151

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: 

  • Zarządzeniem Nr 14/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 286/9.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 18.01.2023 roku do  dnia 08.02.2023 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.