Wykazy nieruchomości do dzierżawy w Niedźwiedziu- UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 17 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 90

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 13.01.2023 r.

Burmistrz Ziębic
Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

Informacja

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 13 stycznia  br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 zostało wywieszone ogłoszenie – wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niedźwiedziu  obręb 0015, gmina Ziębice oznaczonej jako działka nr 16/2 (o powierzchni ogólnej 0,1347 ha), 579 (o powierzchni ogólnej 0,7900 ha), 312/1 (o powierzchni ogólnej 0,5000 ha), 526/3 (o powierzchni ogólnej 0,2826 ha), 529/2 (o powierzchni ogólnej 0,7300 ha).

 

                                                                                                                                                                      Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 7 tutejszego Urzędu lub pod numerem telefonu: 74 816 38 52