Wykazy lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemcy – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 17 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 113

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA
BURMISTRZA ZIĘBIC
z dnia 17 stycznia 2023 r.

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 17.01.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj.:

sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

– lokal mieszkalny nr 2 położony w Ziębicach przy ul. Zamkowej 26-26a(klatka schodowa nr 26),

– lokal mieszkalny nr 4 położony w Ziębicach przy ul. Kolejowej 21-23-23a(klatka schodowa  nr 21)

 

Informacja podlega wywieszeniu przez okres od dnia 17.01.2023 roku  do dnia 7.02.2023 roku.

 

 

 

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz

 

 

 

Sporządziła: Marta Grzebielec