Wykaz nieruchomości do sprzedaży na rzecz najemcy – UM Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Chrobrego 1

Data Publikacji: 17 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 98

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 12 m. 2 w Kłodzku o powierzchni 73,54 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi – piwnicami o powierzchni 3,95 m² i 2,51 m² oraz udziałem 149/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 21/8 (AM-3) obręb Twierdza o powierzchni  0,0218 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00049275/2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 19.0050.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.

      Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 17 stycznia 2023 r.  do dnia  7 lutego 2023 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 28 lutego 2023 r.