Wójt Gminy Łagiewniki podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, Łagiewniki ul. Sportowa 12/13

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Łagiewniki

Kod pocztowy:

58-210

Ulica:

ul. Jedności Narodowej 21

Data Publikacji: 17 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 141

Dokumenty do pobrania:

Sportowa 12_13