Unieważnienie przetargu na dzierżawę nieruchomości – UMiG Sobótka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 11 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 110

Dokumenty do pobrania:

Sobótka, dn. 05.01.2023 r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA
OGŁASZA
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na dzierżawę  nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sobótka

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka unieważnia pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka oznaczonej jako działka nr 38 AM-30, obręb Sobótka, o powierzchni 0,2599 ha, nr księgi wieczystej WR1K/00100035/5, który miał odbyć się w dniu 30 stycznia 2023r. o godz. 11:00, z następujących przyczyn:

Powodem unieważnienia przetargu jest zauważony błąd formalny wynikający z art. 35 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). W związku z powyższym unieważnia się przetarg.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o unieważnieniu przetargu podaje się do informacji publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.