Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenia Nr 2/2023, 3/2023

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 11 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 104

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami:

Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 118/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 09 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech

Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 210/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka.