Wykaz nieruchomości do zbycia, działki nr 487/2 i 487/4 AM18 – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 10 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 141

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 9 stycznia 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Radkowie składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr 487/2 i 487/4 AM18 o powierzchni łącznej 0,4465 ha.