Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Zarządzenia Nr 2/B/2023, Nr 3/B/2023, Nr 4/B/2023, Nr 5/B/2023, Nr 6/B/2023, Nr 7/B/2023, Nr 8/B/2023, Nr 9/B/2023 Burmistrza Strzegomia

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 10 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 161

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:

–  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/B/2023, Nr 3/B/2023, Nr 4/B/2023, Nr 5/B/2023, Nr 6/B/2023, Nr 7/B/2023, Nr 8/B/2023, Nr 9/B/2023 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 stycznia 2023 r.