Wykaz nieruchomości do dzierżawy, działki nr 589/4 i 589/6, Ziębice – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 10 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 88

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 09.01.2023 r.

Burmistrz Ziębic
Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

Informacja

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 09 stycznia  br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 zostało wywieszone ogłoszenie – wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ziębicach, obręb 0001 Zachód,  Ziębice-miasto oznaczonej jako działki nr: 589/4 i 589/6 o powierzchni ogólnej 1,8392 ha.

 

 

                                                                                                                                         Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 7 tutejszego Urzędu lub pod numerem telefonu: 74 816 38 31.