Wykaz nieruchomości do dzierżawy, działka nr 277/1 Biernacice – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 10 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 95

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 10.01.2023 r.

Burmistrz Ziębic
Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

Informacja

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 10 stycznia  br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 zostało wywieszone ogłoszenie – wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Biernacicach  obręb 0001, gmina Ziębice oznaczonej jako działka nr 277/1 o powierzchni ogólnej 3,3280 ha.

 

 

                                                                                                                                                                      Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 7 tutejszego Urzędu lub pod numerem telefonu: 74 816 38 31.