Przetarg na dzierżawę nieruchomości, działka nr 94/2 Kalinowice Górne – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 10 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 86

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 09.01.2023 r.

Burmistrz Ziębic
Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

Informacja

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 09 stycznia  br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 zostało wywieszone ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 0010 Kalinowice Górne, gmina Ziębice  działka nr 94/2 o pow. 0,5567 ha.

 

 Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz