Przetarg na sprzedaż działki o nr 467/1, Niedźwiedź – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 09 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 60

Dokumenty do pobrania:

                                                                                        Ziębice, 09.01.2023 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 09 stycznia 2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Niedźwiedziu oznaczonej jako działki o nr 467/1 o pow. 0,3700 ha. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Ziębic

                                                                                                          Mariusz Szpilarewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Karolina Czyszczoń